Γιώργος Θάνου

Γιώργος Θάνου

Μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε την αξία μιας στιγμής μέχρι να αυτή να γίνει ανάμνηση!