Αλεξία Μπάμπε

Αλεξία Μπάμπε

Αυτός, που περιμένει να κάνει πολλά σε μια στιγμή, δεν θα καταφέρει να κάνει ποτέ τίποτα.