Αγγελική Μπάμπε

Αγγελική Μπάμπε

Οι τρεις φράσεις αυτής της κινέζικης παροιμίας θα μπορούσαν να με περιγράψουν: «Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι. Κάνε με να το βιώσω και θα το καταλάβω.»