Χριστίνα Καλαϊτζή

Χριστίνα Καλαϊτζή

I have a secret feeling that we're all Hobbits. Deep down we all want to stay home and feel safe but we all dream about someone knocking on the door and saying "I am looking for someone to share in an adventure".